O mnie

Żaneta Adamczyk-Siwek

Żaneta adamczyk-siwek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, który pracuje z osobami dorosłymi. Skończyłam Psychologię
Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam szkolenie w terapii poznawczo-
behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu, terapii dialektyczno-
behawioralnej. Prowadziłam wykłady dla Rady Adwokatów w Krakowie, Uniwersytetu III Wieku, Koła
Naukowego UJ. Współprowadziłam warsztaty wprowadzające do terapii schematu w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Na oddziale ogólnopsychiatrycznym prowadziła grupę
terapeutyczną poznawczo-behawioralną dla pacjentów. Od 2014 jestem zatrudniona w Szpitalu
Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. W pracy stosuję podejście poznawczo-behawioralne,
terapię schematu oraz elementy podejścia dialektycznego. Do moich zainteresowań zawodowych
należy w szczególności diagnoza psychologiczna, psychoterapia zaburzeń osobowości. Jestem
uczestnikiem wielu kursów i konferencji z zakresu psychologii i psychoterapii.

Kwalifikacje

  • magister psychologii z praktyką kliniczną
  • certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat CTPB nr 30, certyfikat PTTPB certyfikat nr 1169)
  • certyfikowany psychoterapeuta terapii schematu na poziomie zaawansowanym (certyfikat ISST nr IND- 2102). 
  • Superwizor ISST
  • członek PTTPB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej) oraz ISST( International Society of Schema Therapy ).

Metody pracy

  • terapia poznawczo-behawioralna
  • terapia schematów

Pomagam osobom, które borykają się z kryzysem, traumą, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami odżywania, zaburzeniami osobowości. 

dyplomy

2807-SUPERVISOR LEVEL IND_Zaneta Adamczyk-Siwek
Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.
Antoine de Rivarol